Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka auto guma za teretna motorna vozila