Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka diesel motora 12 ks