Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijela mašine za pranje vozila- pištolj za pranje