Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijela za dizalicu- dva komada nepovratnih ventila