Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijela za motor Deutz