Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dijelova za radnu mašinu JCB pod garancijom