Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka dodatnih licenci