Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka geodetske opreme- teleskop nivelir