Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka godišnje pretplate na stručni časopis za 2022. godinu