Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i montaža elektro opreme za kontrolni punkt Gluha Bukovica