Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja opreme za motorno vozilo- auto radio, auto zvučnici i antena