Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka i ugradnja vodovodnih cijevi i šahtova za sistem zalijevanja u rasadniku Slimena