Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka kuhinjskog aparata (hladnjaka)