Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka namještaja za novoizgrađeni objekat Semešnica