Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka patika za potrebe radnika radi učestvovanja na Federalnoj šumarijadi