Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka peći na čvrsto gorivo sa priključcima