Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka pretplate na elektronsku zbirku podataka