Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka PVC trake za transporter