Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rampe sa opremom i uslugom montaže