Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka rezevnih dijelova za radnu mašinu JCB 4CX