Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka sanitarije za toalet u mehaničkoj radionici Bugojno