Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka seruma protiv zmijskog ujeda