Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka šest antena za pojačavanje signala