Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka spojnica i crijeva za vodu