Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka staza, otirača i linoleuma za laboratorij u Bugojnu