Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka USB priključka i programske opreme za meteorološku stanicu