Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga automehaničara- varenje kučišta mjenjača