Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga električara radi popravke cjepača u Šumariji Novi Travnik