Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pregleda i popravke instalacija za benzinsku pumpu na centralnom lageru u Bugojnu