Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga pretplate na stručnu literaturu