Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga prevoza zaplijenjenih sredstava