Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga redovnog servisiranja građevinske mašine greder PY 165 pod garancijom