Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka usluga spajanja novoizgrađenog objekta na sistem centralnog grijanja u meh. radionici Bugojno