Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka zglobnih ljestvi