Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dijagnostike kvarova na vozilima