odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga dijagnostike vozila