Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga izrade idejnog i glavnog projekta za objekat upravne zgrade Šumarije Dobretići i objekat Lager Bugojno