Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga periodičnog pregleda sredstava rada uz izdavanje upotrebnih dozvola