Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- pružanje usluga servisiranja štampača, računara i kopir aparata