Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- usluge autolimara- farbanje prikolice