Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- radovi na održavanju kamionskih puteva na području Šumarije Travnik