Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- sječa i izvoz drvnih sortimenata- sanitarna sječa LOT 1