Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluga redovnog servisiranja kombinovane mašine JCB