Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma- nabavka stručne literature (katalog za radnu mašinu Hyundai R220LC)