Odluka o izmjenama plana javnih nabava za 2017. godinu od 09.03.2017. godine