Odluka o izmjeni plana javnih nabavki za poslovnu 2018. godinu- nabavka sitnog alata i inventara