Odluka o izuzeću od primjene odredbi ZJN- priključenje objekta na niskonaponsku mrežu