Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka za nabavku bagera/mini rovokopača sa priključcima