Odluka o poništenju postupka javne nabavke- auto gume za teretna vozila