ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJA SE ODNOSI NA NABAVKU SJEČE I IZVOZA DRVNIH SORTIMENATA, SANACIJE TRAKTORSKIH PUTEVA NAKON IZVRŠENIH USLUGA NA SJEČI I IZVOZU ŠDS-ŠUMARIJA FOJNICA